JDP platformaStrategické dokumenty SMARTPříklady dobré praxePříklady projektových a strategických záměrůKoncepce Smart CitiesVyhledávání v systému

Koncepce Smart Cities je zastřešujícím dokumentem pro problematiku SMART řešení v České republice.

Tato Koncepce vznikla zejména za účelem naplnění Inovační strategie České republiky 2019–2030: The Country For The Future.
Z pohledu obcí, měst a regionů přináší návrhy oblastí pro nová řešení tak, aby byl zajištěn kvalitní život lidí a Česká republika byla atraktivní zemí a konkurenceschopným partnerem v mezi národním kontextu.
Cílem využívání SMART řešení je odolnost a vytváření dobrých podmínek pro život v obcích, městech a regionech. SMART řešení jsou založena na koncepčním přístupu samospráv, zahrnují inovace v dosavadních technologických nástrojích, postupech, výrobcích i službách s využitím dobrých zkušeností a příkladů, jejichž katalyzátorem mohou být regionální klastry, resp. spolupráce na krajské úrovni.
PILÍŘZP: Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony) A: Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony) B: Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony) C: Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)