JDP platformaStrategické dokumenty SMARTPříklady dobré praxePříklady projektových a strategických záměrůKoncepce Smart CitiesVyhledávání v systému
Základní informace
Počet strategických dokumentů evidovaných v systému
KrajskáStrategie, mající integrovaný dopad na celé území kraje16
MunicipálníStrategie města, obce, apod.29
OstatníDílčí strategické a doplňující dokumenty, ostatní strategie např. oborově zaměřené (energetické, bezpečnostní, IT, apod.)35
RegionálníStrategie, mající integrovaný dopad na vybrané území, mikroregion, aglomeraci, apod.15
95
 
Soulad strategických dokumentů vůči Koncepci SMART
Jedná se o manažerské shrnutí přehledu o všech strategických dokumentech evidovaných v systému a v jaké míře je jejich obsah v souladu s požadavky Koncepce.
ZPO - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)
ZPO1Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelům1.44%
 
ZPO2SMART řešení přispívají k sounáležitosti v území4.59%
 
ZPO3Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalit5.33%
 
ZPO4Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení5.08%
 
A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)
A1Vzdělávání jako základ kvalitního života9.61%
 
A2Dostupné sociální a zdravotní služby4.59%
 
A3Společenská odolnost - a bezpečnost4.71%
 
A4Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti8.53%
 
B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)
B1Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionu8.63%
 
B2Občané a obce jako partneři či součást dodavatelů energie8.65%
 
B3Suroviny a recykláty či druhotné suroviny v oběhovém hospodářství, rozvoj bioekonomiky6.27%
 
B4ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace6.87%
 
C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
C1Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionech7.49%
 
C2Příroda a krajina podporující odolnost5.26%
 
C3Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti3.14%
 
C4Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi9.80%