JDP platformaStrategické dokumenty SMARTPříklady dobré praxePříklady projektových a strategických záměrůKoncepce Smart CitiesVyhledávání v systému
Projekt "JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ A DATOVÁ PLATFORMA KONCEPTU SMART" je financován z výzvy č. 1/2021/NNO Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí.
- 2021 -
Cílem projektu je vytvoření zázemí Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti podpory implementace Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a podpory realizace SMART řešení na všech úrovních veřejné správy, ve všech oblastech života společnosti s cílem zajistit udržitelný rozvoj a wellbeing, a to podporou využívání nových technologických nástrojů a inovativních přístupů v tradičních oblastech Smart City, zejména dopravě, energetice, oběhovém hospodářství a ICT, ale také v oblasti rozvoje služeb občanům, vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, trhu práce a podpory podnikání, které se ukázaly jako zásadní v době pandemie, a jejichž rozvoj musí – stejně jako u tradičních oblastí Smart City – pokračovat s respektem ke globálním trendům jako jsou decentralizace, individualizace, podpora lokální ekonomiky a zejména resilience.
Informační a metodická platformaKoncepce Smart CitiesMediální a edukační platforma
Strategické dokumenty SMARTPříklady dobré praxePříklady projektových a strategických záměrů
Realizátor projektu: Czech Smart City Cluster, z.s., Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1 118 01

Czech Smart City Cluster (CSCC) vytváří jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Jsme průkopníky myšlenky Smart City v České republice. Snažíme se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst. Tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.Jozef RegecMgr. Radka Sýkorová
PrezidentVýkonný ředitelManažer Clusteru
E: milan.edl@czechsmartcitycluster.comE: jozef.regec@czechsmartcitycluster.comE: radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com